V naší chovatelské stanici jsme odchovali 3 vrhy border collií.
V současné době další vrhy neplánujeme.